Please reload

Follow Us

July 1, 2019

איך המתבגרים שלכם חווים את החופש הגדול?

החופש הגדול כשמו כן הוא – ג-ד-ו-ל!. מצד אחד זה נהדר, שאחרי שנה מאומצת בשדה הלימודי ובשדה החברתי – יוצאים קצת להתאוורר.. מצד שני החופש והיציאה מהמסגרות מזמנים פיתויים ואפילו סכנות לבני הנוער.

מה קורה להם?

חוסר המסגרת מאפשר להם ללכת ל...

March 25, 2019

מחקרים הוכיחו שבגיל ההתבגרות, 10.7% של הילדים מבולבלים לגבי זהותם המינית.

רק אחוז מהם מגיע למסקנה בסופו של דבר שהם אכן הומוסקסואל או לסבית.

איך מתגבשת הזהות המינית אצל מתבגרים:

הזהות המינית מתחילה להתגבש בגיל מאוד צעיר, הרבה לפני גיל ההתבגרות. ילדים בגיל הרך מתנסים במשחקי...

March 19, 2019

גיל ההתבגרות מאפיין תקופה של התמודדויות ואתגרים לא צפויים. שאלות כמו: מי אני? מה הזהות המינית שלי? האם אני מקובל? האם אני מספיק יפה? האם אני מסוגל להצליח? מעסיקות את המתבגרים.

ההורים מצפים מהמתבגר שיתנהג כמו בנאדם גדול ובוגר, אבל האמת היא שהם עדיין אינם בוגרים. הם בדיוק...

January 31, 2019

להלן אחד מהמיתוסים מהמיתולוגיה אליו אני מתחברת כאימא וכמטפלת בילידים ומתבגרים :

המיתוס מספר כי האדס, אל השאול, שהתאהב בפרספונה, בתה של דמטר וחטף אותה אל השאול. דמטר (אלת התבואה) 
המיתוס מספר כי האדס, אל השאול, התאהב בפרספונה, בתה של דמטר וחטף אותה אל השאול. דמטר שאהבה...

January 31, 2019

תעודות. בימים אלה הילדים ובני הנוער מקבלים את תעודת המחצית. התעודה משקפת את המצב הלימודי וההתנהגותי של הילד בביה״ס. אבל הדגש הוא על המצב הנוכחי ומכאן אפשר לעלות וגם לרדת.

הרבה הורים רואים את התעודה ומתמקדים בציונים הפחות טובים. כי יש לנו נטייה אוטומטית להתמקד קודם כל במ...

January 21, 2019

המעבר לחטיבת הביניים ואחר כך גם המעבר לתיכון מעמידים אתגרים חברתיים בפני המתבגרים:

מצד אחד זו הזדמנות להמציא את עצמי מחדש אבל מצד שני, המעמד שהיה לי עלול להתערער. רבים מבני הנוער רוצים להרגיש שייכים ואהובים, הם בודקים את עצמם כל הזמן אל מול קבוצת השווים (חבריהם לכתה) ו...

November 4, 2018

גיל ההתבגרות הוא גיל מלא באתגרים. מצד אחד המתבגרים כבר אינם ילדים קטנים ומצד שני הם עדיין אינם בוגרים.

הגיל הזה מלווה בעמידה בלחצים חברתיים, הרצון  להיות חלק מקבוצת השווים מחד ומאידך להיות ייחודי ואחר.

בנוסף לכך מתווסף לחץ מהמסגרת הלימודית, שתובעת מהם יותר שיעורים, מבחני...